Elektrisk pionér

Mellom lysstyrte signalsystemer på Haukeland sykehus på 1930-tallet, innenriksterminalen på flyplassen i Moskva, elektroinstallasjon av 43 TV-master Norge rundt og oppstarten av TV2 i Bergen, går der en rød tråd. En 90-åring fra Bergen.

Det er nemlig ikke småtteri Pettersson & Gjellesvik, eller PG som mange kjenner dem som, har fått til siden oppstarten i Vestre Torggate i 1926.  Bedriften flyttet i 1979 til C. Sundtsgt 52, hvor de fortsatt holder til. 

PG beholdt butikklokalene i V. Torggt 2 til 1998 for å være synlig i bergensbildet. Selskapet som er en totalleverandør av elektroinstallasjoner er i stadig utvikling, og er nå en av bergensregionens ledende elektroentreprenører, organisert i tre avdelinger: service, storkunde og prosjekt.

  • Etablert i 1926 av Asbjørn Gjellesvik, Henrik Gjellesvik og Herbert Pettersson.
  • I 1926 organisert med egen avdeling for elektroinstallasjoner (leder: Asbjørn Gjellesvik) og svakstrøminstallasjoner (leder: Herbert Pettersson).
  • 2. generasjon Gjellesvik: Asbjørn Gjellesvik (disponent 1967-1995), Tor Gjellesvik (teknisk sjef) og Ruth Kildedal (kontorsjef).
  • 3. generasjon Gjellesvik: Bjørn Kildedal (adm. dir. 1995-2007)
  • Dagens eiere: Bjørn Kildedal (marked dir.), Henrik Gjellesvik (3. gen), Tom Nielsen (adm. dir. 2007 - ), Bjørn Tore Kvist (avd.leder Storkunde ), Ivar Stien (avd.leder Service) og Bjørner Steensæth (økonomisjef). 
  • Ansatte: 115 pers
  • Omsetning: 230 mill
  • Organisert i tre avdelinger: Service, Storkunde og Prosjekt

FAKTA OM PETTERSON & GJELLESVIK

HAUKELAND OG HELSEVESENET

- Vi har vært både heldig og dyktige. Vi har fått være med på flere bergenske eventyr som har gitt oss unike erfaringer og en kompetanse vi har kunne overføre til andre prosjekter senere, sier Kildedal.

Ett av eventyrene er Haukeland Sykehus.

- Der har vi nesten vært med fra den spede begynnelsen. Asbjørn og Henrik Gjellesvik hadde ansvaret for de elektrotekniske installasjonene, mens  «telefonmann» Herbert Pettersson, med erfaring fra Elektrisk Bureau, var ansvarlig for utvikling av telefonsystemer integrert med utviklingen av personsøkersystemet til sykehuset på 30-tallet, sier Kildedal.

- Siden har vi gjort utbygging av elektroprosjekter i mange bygg på Haukeland, og blant annet implementert IP-telefoni og bygget opp plattformen som i dag utgjør all personlig kommunikasjon mellom avdelinger, personell, alarmer- og sikkerhetsutstyr.

Gjennom en rekke år har PG vært en viktig leverandør og driftspartner for Haukeland sykehus, Helse Bergen og Helse Vest. Selskapet er elektroteknisk entreprenør på sengebygg sør (nybygg) og er i sluttføringen av Barne- og Ungdomsykehuset (BUS).

PG også har en større rammeavtale med Haukeland sykehus på elektriske installasjoner, sterkstrøm, svakstrøm og IKT. 

- Så har vi jo Telenor-eventyret da, sier Kildedal.

PG sine rammeavtaler med Televerket (nåværende Telenor) i Bergen går langt tilbake i historien og har bydd på mange spennende oppdrag. Televerket hadde utbyggingen av TV-senderne i Norge på 50-tallet og utover. I 1960, da TV-masten på Ulriken skulle opp, var PG med på jobben. Den 74 meter høye hovedsenderen ble innviet og startet sin sending 1. juli.

- Endelig kunne bergenserne se på TV. Du skal tro mange så mye sommer-OL fra Roma det året.

TV-masten på Ulriken ble en milepæl som brøt barrierer for selskapet. I årene som fulgte jobbet PG med monteringen av 43 hovedsendere over hele landet. Bergenserne ble sendt på reise fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord for å installere og drifte elektroinstallasjoner, nødkraft, motordrifter og brannvarslingsanlegg ved samtlige hovedsendere.  

TV-MASTER OG OL I ROMA

MEDIEBYGG, FLYPLASSER OG MOSKVA

Da kabel-TV senere skulle hente sine signaler over satellitt ble PG igjen med. Arbeid for mediebransjen ballet på seg med utbygging av Mediatech/TV2-huset på Nøstet og elektroteknisk arbeid for Bergens Tidende i sentrum og NRK på Minde.

Senere har det blitt jobbing med etableringen av DAB-nettet og RIKS-TV. For medieaktørene har de gjort hovedtavler, nødkraft, UPS, tele, dataelektronikk og brannvarsling. 

BRANNVARSLING I BERGEN

Brannvarsling er et tungt satsingsområde for PG. Derfor kan selskapet også skilte med noen av de største brannvarslingsanleggene i Bergen. Det er gjort jobber for Haukeland Sykehus og ikke minst brannvarsling av store og små næringsbygg i Bergen.

PG har i dag rammeavtale for service av brannalarmanlegg ved 300 bygg i Bergen.   

OM PETTERSSON & GJELLESVIK

AS Pettersson & Gjellesvik er en tradisjonsrik og stolt bedrift med base sentralt i Bergen. Vi har vært i faget siden 1926 og har hele tiden utviklet oss i tråd med behovene i markedet i tett relasjon med våre kunder. I dag er vi over 100 ansatte, og er en ledende elektroentreprenør i regionen. 

En historie om Pettersson & Gjellesvik

Bjørn Kildedal

TV-masten på Ulriken førte til at PG ble en nasjonal aktør og ledet til at de fikk jobben med å installere informasjonsanlegg (LETIS) for Luftfartsverket (nåværende Avinor) ved flyplasser over hele landet.

- Der kom altså Moskva inn etter hvert også. Vi ble nærmest «smuglet inn» bakveien for å gjøre installasjon av informasjonsanlegg ved innenriksterminalen på flyplassen i Moskva. Et veldig spennende og spesielt prosjekt som vi gjorde i 1996, sier Kildedal.  

«Vi har vært både heldige og dyktige.»

«Du skal tro vi så mye sommer-OL fra Roma den høsten.»

- Målet vårt har aldri vært å være størst. Vi skal være meget dyktig og kompetent på det vi driver med, og - vi skal ha en stabil arbeidskraft, sier markedsdirektør og tredje generasjon Gjellesvik Bjørn Kildedal i PG.

PROSJEKTER FRA PG (PETTERSSON & GJELLESVIK)

Dette er noen av de viktigste og største prosjektene PG har vært involvert i siden 1926.

 

2010-2015

Kokstad Næringspark  24 000 m2

Nestunbrekka  12 000 m2

Helse Bergen/Sengebygg Sør  10 000 m2

BUS Helse Bergen/Helsebygg  15 000 m2

Åsegården, Lars Hillesgt.  15 000 m2

Kloakkrenseanlegg i Sandviken  15 000 m2

 

2000-2010

Friele Kaffe, Admin.Bygg  5000 m2

Nonnesetner (Entra)  15 000 m2

Beddingen (Rieber)  8000 m2   

Ulseth Sykehjem, Bergen Komm. 6000 m2

BBB-blokken for Statsbygg  24 000 m2

 

1990-2000

UIB på Nygårdshøyden  10 000 m2

Diakonissehjemmet sykehus  5000 m2

Betanien Sykehus (Fyllingsdalen)  10 000 m2

Haukeland Sykehus  5000 m2

NRK-bygget på Minde  10 000 m2

TV2-bygget på Nøstet  10 000 m2

Berstad-bygget, Nøstegaten  10 000 m2

Norkring TV-hovedstasjoner  10 000 m2

Minde Sjokoladefabrikk, Midttun 5000 m2

Kjøttbasaren, Bergen sentrum  5000 m2

Skillingsbanken, Allehelgensgt. 10 000 m2

Bergen Postkontor  10 000 m2

 

1970-1990

Bergen Tidende, Nygårdsgaten  20 000 m2

Kaffehuset Friele  10 000 m2

Televerket Heggebakken  15 000 m2

Televerket Starvhusgaten  15 000 m2

Televerket Markeveien   15 000 m2

Frank Mohn, Heldalen  20 000 m2

Frank Mohn, Fusa  20 000 m2

IFA Midttun (armaturfabrikk) 20 000 m2

Sigurd Døsvig, Strandgt

Kløverhuset, Strandgt

Theodor Olsens Eft (Åsegården)

 

Boligprosjekter

Liaflaten (bolig, blokk)

Sandsli Terasse

Sandsli Barnehage

Slettebakken Borettslag

 

Annen næring

Sletten senter

Åsane Industrihus

Åsane Billag

Banan Mathiesen

Telebygget Nyborg

90-ÅRS JUBILANTEN ANNO 2016 

Som 90-åring er PG aktiv som aldri før. Bedriften leverer gode resultater og har i dag arbeid på store rammekontrakter på service- og storkundeavdelingen. PG har historisk sett vært aktiv i markedet for delte entrepriser og totalentrepriser, og har i de senere årene også vunnet flere prosjekter i det totaltekniske markedet. 

- Når du har 90 års historie bak deg, har du lært en del om å forutsi fremtiden. Vi kan dokumentere at vi kan levere optimale tekniske og driftsøkonomiske løsninger, og med det bidra til økt lønnsomhet for våre kunder, sier Bjørn Kildedal.

Han fortsetter.
- Vi har hatt og har mange dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med oss på denne reisen, og vi hadde aldri vært der vi er i dag hadde det ikke vært for vår største kjerneverdi, våre ansatte. Kildedal mener PG står på et solid fundament for årene som kommer.

- Skal du vinne fremtiden i dag må du ha ledere som motiverer sine medarbeidere til å være effektive og skape gode resultater. Jeg er trygg på at dagens ledergruppe med Tom Nielsen i spissen, vil ivareta fremtiden til PG på best mulig måte.

Ledergruppen 1980. F.v: Asbjørn Gjellesvik jr, Tor Gjellesvik, Bjørn Kildedal.

Asbjørn Gjellesvik sr

Ledergruppen i 2016. F.v: Tom Nielsen, Bjørn Kildedal, Bjørner Steensæth, Bjørn Tore Kvist, Ivar Stien.